شب بخیر مهربون!

خندهالقصه؛ پنجشنبه صبح بیدار شدم و یه کم بعد مانی و مهدی هم بیدار شدند و منم براشون صبحانه درست کردم و مانی نون و پنیر خواست!!!! خب بچه ضعف داشت! بعد سفره انداختم و واسه شون صبحانه بردم و خودم هم حاضر شدم و رفتم اداره.

تا یکربع به یک اداره بودم و بعدش برگشتم خونه. ناهار رو گرم کردم و خوردیم و شکر خدا مانی دیگه حالش به هم نخورده بود! بعد از ناهار یه کم خوابیدم و عصر شد و بازم موسم دارو دادن به مانی! دوباره همون اداها و همون بی میلی! دیدم اینجوری نمیشه. همین امشب من و مهدی سکته میکنیم، بابت هیچی!!!!!! گفتم: پاشو بریم دکتر، شاید یه آمپول بزنه، بلکه دواها وارد بدنش بشه.

قبل از اینکه بریم دکتر، یه سر رفتم بازار روز و چهارکیلو پرتقال و کاهو و خیار خریدم و برگشتم خونه. کاهوها رو خیس کردم و شستم، گذاشتم تو کیسه و تو یخچال. بعد عدس شستم و ریختم تو جی پاس که بپزه. ظرفهای ظرفشویی رو گذاشتم تو ماشین و بقیه رو شستم.

بعد سه تایی دوباره رفتیم به طرف بیمارستان مدائن! دیگه اونجا رو به نام ما می زنند از این روزها!!!!!!!چشمک

این بار دکتر، یه آقایی بود که اصلا به حرف من گوش نمیداد هرچی میگفتم!!!! تمام وقت مشغول بازی با مانی بود و مانی هم حسابی سرحال بود!!!!!!! هی به هم اشاره می دادند و چشمک می زدند!!!!!!!!! دیگه به زور از دکتر خواستم واسش آمپول بنویسه که لااقل یه دوایی وارد بدنش بشه! یعنی فکر کنید مانی تا حالا پنی سیلین نزده!!! ولی دکتره گفت: من می نویسم، ولی این پسر، بهم قول میده که حتما دواهاشو بخوره. مانی هم باهاش دست داد و قول داد که الان که بریم خونه، دواهاشو بخوره!

بعد همدیگر رو بوسیدند و منم اصرار داشتم که حتما آمپولها رو از داروخونه بیمارستان بگیریم! آخه از این آمپول چینی ها می ترسم! چون پسرخاله دوستم همین چند ماه پیش سر همین آمپولها، فوت کرد! خلاصه دواها رو گرفتیم و برگشتیم خونه.

تا رسیدیم، آب جوش آوردم که برنج رو صاف کنم که دیدم مهدی دوباره داره سر دوا با مانی کشتی میگیره!!!!!! مانی بازم نمی خورد. یعنی عین دیشب بود که داشت آب پرتقال رو قطره قطره میخورد.

زیر گاز رو خاموش کردم و به مهدی گفتم: ما سن الان مانی بودیم، چهل تا آمپول زده بودیم. واقعا من و تو از چی می ترسیم؟ از آمپول زدن این، پاشو ببریم آمپول بزنه راحت بشیم!!!!!!!!!

اونم فوری لباس پوشید و دوباره به قول هیلا جون پیتکو پیتکو به طرف بیمارستان مدائن!!!!!!! اولش مانی باورش نشد ولی وقتی یه پنی سیلین زد و یه ب 6، جیغ و گریه اش رفت هوا! خب دل پدر و مادر به درد میاد ولی واسه سلامتی اش خوبه و اینکه واقعا داشت ما رو ذوب میکرد!

تا رسیدیم خونه و مهدی از بغل خودش گذاشتش رو زمین، دوباره دردش گرفت و گفت: دیگه نمیتونم پی پی کنم!!!!!!!!! دردم میاد!!!!!!!

حالا انگار فقط مشکل همون بود!!!!!خنده

بعد منم رفتم دستامو شستم و زیر گاز رو روشن کردم و عدس پلو درستیدم و یه کم آب پرتقال گرفتم و دادم مهدی خورد. شام خوردیم و مانی هم بعد از یه ساعت، یه کم حال عمومیش بهتر شد و خوابیدیم! قبل از خواب گفت: مامان! برام لوبیاپلو درست میکنی؟ گفتم: آره عزیزم. فردا واست درست میکنم.

خلاصه جمعه صبح بیدار شدیم و اول من و مانی صبحانه خوردیم و بعدش من رفتم نیم کیلو لوبیا خریدم و لوبیاپلو درست کردم و یه سری دیگه ماشین لباسشویی رو زدم و شیرموز هم درست کردم و کم کم حس کردم خودم هم دارم می افتم. یعنی تا اون موقع هی چای و عسل میخوردم ولی دیگه از جمعه ظهر، بدنم از درد، صد تیکه بود. لوبیاپلو درست کردم و مهدی، مانی رو برد سلمونی و موهاشو کوتاه کرد و بعدش رفت حموم و مانی رو هم برد و بالاخره ناهار خوردیم و  من به هیچی تو آشپزخونه دست نزدم و  دوباره بیهوش شدم و مهدی البته نخوابید و موند پیش مانی!

عصر دوباره بلند شدم و  رفتم حموم و بعدش آب پرتقال گرفتم و بازم مانی نخورد و دادم به مهدی و خودم هم خوردم. بعد مانی گفت: بابا! برام پیتزا میخری؟ مهدی هم گفت: آره عزیزم.

فوری زنگید یه پیتزا آوردند و مانی یه کم خورد و بقیه اش رو هم مهدی و البته من یه قاچ خوردم، دو قاچ هم موند که گذاشتم تو یخچال! کم کم رفتم سراغ آشپزخونه و دمنوش پنج گیاه رو هم دست کردم و خوردم. یه دستی به سر و گوش آشپزخونه کشیدم. البته نا نداشتم ها ، ولی خب، کم کم! هر کاری هم کردم واسه شام امشب که شیفتم، یه چیزی بپزم، نتونستم که نتونستم! البته لوبیاپلو تو یخچال هست با یه کم عدس پلو. باید به مهدی بگم عدس پلو رو بخورند ناهار که لوبیاپلو بمونه برای شب! آها... دو برش پیتزا هم هست! امشب خلاصه باید یه جوری سر بشه.چشمک

خلاصه تو آشپزخونه بودم  که مهدی رفت خودپرداز یه کم پول برداره و وقتی برگشت، اینو بهم داد:

خیلی خوشحالم کرد! قبلا دعواش میکردم که چرا تو این موقعیت پولتو خرج کردی و فلان و بهمان. ولی خب، بار سومه که بیکار میشه و دیگه منم آزموده شده ام!!!!! (آیکون آشتی که می خنده، ولی اشک تو چشماش جمع شده!!!!)

غرور یه مرد از هر چیزی براش مهمتره. اون تو اون لحظه خواسته منو خوشحال کنه. پنجشنبه شب هم وقتی خواستم برم بخوابم، اومد بغلم کرد و گفت: شب بخیر مهربون! شب بخیر مهربون! شب بخیر مهربون!!!!!!!!!!

یعنی نشون داد که می بینه من چقدر خسته میشم و چقدر دارم وقت و انرژی میذارم واسه زندگی مون!

بعد که کارم تموم شد تو آشپزخونه، به مهدی گفتم: میشه شوخی کردم رو بذاری؟ این سری جدید رو ندیده ایم! یه کم بخندیم لااقل!

مانی هم هی میرفت تو اتاق بازی میکرد و می اومد! تموم که شد، به مهدی گفتم: یه فیلمی بذار خودمون دو تا ببینیم! گفت: الان با هم دیدیم که!!!!!!

مانی هم ظهر نخوابیده بود و کم کم داشت بدقلقلی میکرد! بعد من روی یه ضلع مبل ولو شدم و مهدی هم روی یه ضلع دیگه. مهدی گفت: آها! یه فیلم خوب دارم که با هم ببینیم!

تا فیلم رو روی هاردش پیدا کنه، گفت: میگم آشتی! فردا مانی رو نبر مهد. بذار پیش من بمونه. هم بیشتر استراحت کنه، هم خدای نکرده بچه های دیگه ازش نگیرند! گفتم: هر جور خودت صلاح میدونی!

بعدش فیلم د.یا.نا رو گذاشت. واقعا فیلم قشنگیه و من خودم همیشه شخصیت این خانم رو دوست داشتم. با این فیلم هم که دیگه بیشتر!

خلاصه بعدش رفتم مسواک زدم و موهامو با سشوار خشک کردم و بعدش مانی گفت: بهم نون و پنیر بده!

چای که حاضر بود و یه کم نون و پنیر آوردم و میخواستم به مانی بدم که مانی رو دماغش چین انداخت و گفت: چرا اینقدر بد به من صبونه میدی؟؟؟!!!! (به نون و پنیر در هر زمانی از شبانه روز، میگه صبونه!!!!!!!!)نیشخند

بعد مهدی گفت: نه!!!!!! این حرفو نگو! مامان اشتی، مهربونترین مامان دنیاست! ببین من دستشو می بوسم! بعد دستمو بوسید!!!!!!!!! گفتم: نکن این کار رو!

اشاره کرد به مانی و با چشم و ابرو گفت: بذار ببینه، بفهمه!

خلاصه که پدر و پسر امروز پیش هم هستند و منم امروز با بدن لهیده اومده ام سر کار. سر راه هم یه نون سنگک خریدم امروز صبح  اداره که رسیدم، یه چای ریختم و چند لقمه نون و عسل خوردم! الانم گوشام اصلا نمیشنوه!

جرات مرخصی نداشتم! یعنی همکارهایی ندارم که بهم بگن: تو برو ما هستیم! هرچند که من با همکار قبلی هام اینجوری بودم و  اونا هم همینطور! ولی خب، خدا رو شکر که کار هست و بابت صد مورد دیگه هم بازم خدا رو شکر!!!!!!!

چند دقیقه قبل هم یکی از همکار قدیمی ها بهم زنگید که میاد در شرکت و رزومه مهدی رو ازم میگیره و می بره یه جا برای کار! حالا بیچاره خودش هنوز بیکاره! ولی گفت این جایی که میرم، خودم دیگه نمیخوام برگردم اونجا ولی رزومه مهدی رو میدم که ایشالا فرجی بشه.

یعنی وجود این دوستها تو زندگی آدم، چقدر آدم رو دلخوش و دلگرم میکنه.

به امید گشایش تو کار همه!قلب

/ 72 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهاران

سلام به آشتی مهربون. امیدوارم همیشه سه تایی سلامت باشید.[قلب][قلب][قلب]

آسمان هستی

سلام خوبی؟؟؟ راستی قالب جدیدت هم مبارک قشنگه عزیز. روز خوبی داشته باشی

دیانا مامان آنیسا

سلام آشتی جونم امیدوارم که سختی ها مثل آب روون زودتر رد شه بره من پارسال لوزه سوم آنیسا رو عمل کردم خیلی راضیم دیگه گوشش عفونت نکرده امسال هم مریضی هاش خیلی کمه لوزه های بزرگشم مشکل داره ولی اونا رو دکتر گفت بر نمیدارم مدارا کن بیمارستان مدائن عمل کردم پیش دکتر وزیر نظام به نظر من ضرری نداره یه ویزیت ببر پیشش ببین چی میگه

افروز

صبح بخیر مهربون [لبخند]

نارسی

سلام به روی ماهت [لبخند] من ماههاست که خواننده خاموشت هستم و هر روز بهت سر میزنم ... امروز دیگه واقعا نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بهت نگم که چقدر خوبی [ماچ] آشتی جون حقیقتا این همه جنب و جوش و این همه وقت و انرژی که صرف زندگیت میکنی جای تقدیر داره ... اینکه بی چشم داشتی اینجوری در تلاشی واسه زندگیت واقعا ستودنیه ... من تازه در استانه شروع زندگی مشترکم و فکر میکنم هیچ وقت نمیتونم به اندازه تو انرژی صرف کنم ، همین الانش وقتی ساعت 5 میرسم خونه انقدر خسته ام که به هیچ کاری نمیرسم ، باورم نمیشه بعد از کارت تازه بخش دوم روزت رو با اشتیاق شروع میکنی [قلب] همه مسائل زندگیت به زودی حل میشه و به ارامشی که دلت میخواد میرسی عزیزم ، مطمئنم [لبخند] قالب جدیدت هم خیلی خوبه ، تکرار و روزمرگی ادم رو خسته میکنه اما تغییرات هر چند ناچیز به ادم روحیه میده ... برات بهترینارو ارزو میکنم بانوی مهربون [گل][گل][گل]

ویولا

امیدوارم یه شاه کلید برای تمام جعبه ها ودرهای بسته ای که الان باهاشون مواجه هستی بیابی ♥

5 دقیقه تا آشنایی

عزیزم می دونم خیلی خسته شدی باز خدا رو شکر این هفته تا سه شنبه سر کاری . امیدوارم مریضی خودت اوت نکنه مانی جون هم زود خوب شه به نظرم بهترین کار رو کردید که امپول زدید اکثر بچه ها با دارو خوردن مشکل دارن . خیلی مواظب خودت باش

نگین‏(همزاد‏)‏

قالب نومبارررک،مهربون[قلب][قلب] اینا روبه فداکار ترین زن دنیا تقدیم میکنم[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بهار

خيلي اشك ريختم. كاملا حست ميكنم. ايشاللا زودي مشكلتون حل بشه.

مسی

عزیزم انشالله مانی هم هرچه زودتر سلامتیشو بدست بیاره و خیالت راحت بشه ... آفرین به آقا مهدی که قدر دادن زحمات تو هست ....واینکه ..انشاله مسئله بیکاری آقا مهدی هم حل میشه می خونمت ولی کم سر می زنم ولی جویایه حالت همیشه هستم هرچند خاموش ...[ماچ]