اول یه کادو واسه خودت بگیر!

بالاخره رسیدم خونه و کمرم دیگه داست دو نصف میشد. حالا حتما میگید خب نمیرفتی خرید. ولی بدونید که خرید یکربع بیشتر طول نکشید و سر راهم بود. و من بالاخره باید یه چیزی برای بابام و بچه ها میگرفتم که چه بهتر از کتاب.

رسیدم خونه و دیدم مهدی و مانی رو تخت دارند کارتون می بینند. البته مهدی با موبایلش ورمیرفت. لباسهامو درآوردم و تا کامل تعویض کنم، جند لقمه نون و الویه خوردم و ته دلمو سیر کردم! بعد رفتم تو اتاق و گفتم: کسی طرف من نیاد که کمرم صد تیکه است!

حالا نیست که ده نفر اومده بودند برای مصاحبه، از اون جهت!!!!!مژه

بعدش نیم ساعت دراز کشیدم و دیگه اومدیم تو هال و رفتم واسه مانی یه کم غذا گرم کردم و بهش شام دادم و اون موقع ساعت هشت و نیم بود. مانی گفت: خوابم میاد.

باخودم گفتم: ای ول. دیگه الان میخوابه و منم تا ساعت نه، همه کارهامو میکنم و از نه دیگه در اختیار خودمم! ولی زهی خیال باطل.

اول اینکه ماشین ظرفشویی خراب شد و مجبور شدم سه بار بشورم که فهمیدم واقعا خراب شده! حالا باید بزنگیم به نمایندگی.

بعد مانی هی بهانه میگرفت که اینورم بخواب و دستتو بده به من و قصه بگو و اینو نگو و اونو بگو و ............. تا ساعت نه و بیست دقیقه! بالاخره اون ساعت خوابید و ا لبته بگم که مهدی هم رفت تو اتاق که بچرته! منم نشستم پای فیس بوک که دیدم قطعه!!!!!کلافه دو سه دست پینبال بازی کردم و فحش غلیظی به خودم دادم و از جام پاشدم! اول تخم مرغ گذاشتم واسه امروز مانی بپزه و بعدش رفتم نماز خوندم. دوباره باید تا مدتی نشسته بخونم.

رفتم آشپزخونه و یه عالمه ظرف رو با دست شستم!!!!!!! آشپزخونه شد دسته گل و کمرم شد درخت تبرخورده! واسه امروز خودم هرچی قیمه و برنج و مرغ مونده بود و ریختم تو ظرف. دیگه درش رو با لگد بستم!!!!!!! واسه مهدی هم یه ظرف الویه گذاشتم و این دو غذا دیگه تموم شد و هم یخچال خلاص شد، هم ما!!!!!!!نیشخند

البته واسه روزهای دیگه، غذای کمتری میارم. ولی امروز آوردم با همکارهام بخوریم! البته من دیروز به همکارهام گفتم  امروز رو بیاییم و فلافل بخوریم که یکی شون گفت: دلم درد میکنه و واسه معده ام بده. آخه ورم معده داره!

بعدش که همه کارها رو کردم و لباسهای امروز مانی رو جمع کردم و یه دست دیگه هم گذاشتم که امروز ببرم در خونه بابای مهدی که عکسش رو بندازیم. هر سال عکس ازش می انداختیم موقع تولدش ولی امسال باباش نذاشت و منم حریفش نشدم. الان بچه سه سال و چهار ماهشه و از سه سالگیش عکس نداره. درسته خودم هی دوربین دستمه و ازش فرت و فرت عکس و فیلم می گیرم و می اندازم ولی خب میخواستم عکس آتلیه هم داشته باشه!

واسه تغذیه مانی سیب شستم و  زیر تخم مرغ رو خاموش کردم تا خنک بشه! یه کم نشستم پای فیس بوک و بعدش مهدی اومد از اتاق بیرون و فهمیدم خواب نبوده و داشته بازی میکرده.

بهش گفتم: واسم آب میاری؟ گفت: باشه. رفت از شیر آب، لیوان رو پر کرد. اخه آب خونه ما خیلی سرده و من همیشه از لوله میخورم. هرچند دوستان میگن املاح داره. ولی ما دیگه میخوریم!!!!!!!نیشخند بعد به مهدی گفتم: بذار خنک بشه، بعد بیار.

گفت: مگه چیز شاه عباسه که بذاریم واسه تو هدر بره! (منظورش مثلا بذل و بخشش از اموال شاه عباس بود!!)

گفتم: چیز شاه عباس تو لوله ما چه کار میکنه؟؟!!قهقهه

خنده اش گرفت!!!!!!! ولی هیچی نگفت! بعد مانی رو برد تو اتاق سر جاش خوابوند و اومد پیشم!!!!!!! خیلی هم مهربون شده بود!!!!

خلاصه که اینجوری. منم موقع خواب، با خودم فکر کردم که چقدر خوشبختم که همه چیز زندگیم سر جاشه! عینکو به خواب فرو رفتم. یه دفعه ساعت یکربع به سه، با صدای شیشکی کائنات ازخواب بیدار شدمزبان و دیدم مانی داره میگه:

چشمام باز نمیشه!!!!!! با خودم فکر کرده داره خواب می بینه. و از اونجایی که مهدی اینجور وقتها نگران ترین موجود عالم میشه، پرید رو سر مانی و برق رو روشن کرد و گفت:

آشتی! واقعا چشماش باز نمیشه. قی کرده! پاشو چای درست کن بریزیم تو چشمش!!!!!!! ما بچه بودیم یه بار من اینجوری شدم و مامانم صبح چای ریخت.تعجب

گفتم: خب چای مامانت صبح حاضر بوده، الان چای از کجا بیارم؟

باور کنید بچه ها! خوابش یه طرف، کمردرد لامروت یه طرف!!!!!!! بلند شدم و رفتم نشستم رو صندلی ام تو آشپزخونه و شیر جوش گذاشتم و چای درست کردم و بعدش ریختم تو کاسه و با دستمال کم کم رو چشماش  کشیدم تا کم کم باز شد. خب مانی مژه های خیلی پر و بلندی داره. اینجور وقتها خیلی بیشتر میرن تو همدیگه!

فقط بدی این کار این بود که مانی دیگه خوابش نبرد و هی منو از اتاق برد تو  هال که کارتون ببینه. خب شبکه پویا که چه عرض کنم، پدر شبکه پویا هم نصف شب خواب بود! هیچ شبکه ای کارتون نداشت. منم واقعا کمرم درد میکرد و نمی تونستم بخوابم رو زمین. ولی به زور خوابیدم. اونم هی نق میزد که کارتون میخوام!!!!!!
یه لحظه به خودم اومدم و دیدم زیادی دارم به بهانه اش دل میدم. لحاف و بالش رو برداشتم و رفتم تو اتاق! چراغ ها رو هم خاموش کردم. اونم هی گریه میکرد. واقعا دلم نمیخواست گریه کنه و باعث مزاحمت همسایه ها بشه. ولی راه دیگه ای نبود. کم کم خودش اومد تو اتاق و گریه اش قطع شد. حالا فکر کنید دیگه اذان صبح بود. ولی من قادر نبودم از جام پاشم.

بعدش هم گفت: مامان بیا منو بمال! منم هیچی نمی گفتم. تا کم کم گریه اش رو قطع کرد و بازم گفت بیا منو بمال. مهدی گفت: مامان خوابه و کمرش درد میکنه. بیا من بمالم! اگه بیدار بشه، پدرتو درمیاره! مانی ولی منو میخواست. گفتم:

بیا بالا تا بمالمت. تا یکربع به شش مشغول مالیدنش بودم. دیگه ساعت رو گذاشتم رو یکربع به هفت. از شش تا یکربع به هفت خوابیدم و خیلی سنگین بیدار شدم. ولی بازم آرایش کردم که لااقل خواب از سرم بپره. بعد وسایل رو بردم تو ماشین و بازم مجبور شم مانی رو بغل کنم!!!!گریه چون بچه واقعا خواب بود. تو ماشین بیدار شد که با بابا میرم خانه بازی و شادی! نتونستم این ریسک رو بکنم. چون ممکن بود ادای هفته قبل رو دربیاره!

خلاصه بردمش و سوار شدیم اومدیم. امروزم شال بنفش سرم کرده ام. دوست داشتم امروز سرحال تر بودم، ولی کمرم درد میکنه. هرچند صبح که مانی رو بردم مهد، با رقص وارد شدم چون آهنگ شاد گذاشته بودند. وقتی هم که برگشتم ماشین رو همونجا گذاشتم. چون خودم باید مانی رو عصر ببرم خونه بابای مهدی و مهدی خودش جلسه داره. ماشین گرفتم و اومدم اداره.

راننده یه خانم جوون بود که مسافرکشی میکرد. پول رو که بهش دادم، روزش رو بهش تبریک گفتم.

بازم میگم، مهم نیست امروز مادر نداریم یا حتی مادر نیستیم. امروز یه بهانه است واسه شاد بودن. همه چی از ما شروع میشه. امروز روز ماست. مثل هر روز. امروز تا می تونید به خودتون خوش بگذرونید. و حتما واسه خودتون یه کادو بگیرید. من دو روز پیش یه نیم لیوان برای خودم خریدم. شش هزار و پونصد تومن! ولی خیلی دوستش دارم. الانم میخوام برم آب جوش بیارم و نسکافه دو در یک بدون شکر برای خودم درست کنم و بخورم. اینجوری روزم رو جشن میگیرم!!!!بغلقلب

زنده باد زنی که منتظر نمی مونه یه مرد بیاد خوشبختش کنه، و هرگز اجازه نمیده یه مرد بدبختش کنه!!!!!!!!!!قلب

دیروز مربی مهد مانی ساعت نه اومده و مانی بهش گفته: کجا بودی؟؟؟؟!!!!!!!

گفته: کار داشتم عزیزم. مانی بهش گفته: دیگه دیر نیا و صبح زود بیا و منو از مامانم تحویل بگیر!!!!!!!!!خنده

/ 48 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
pichak

Azizam adres maro eshtebah vared kardi banooo

دريا

آشتي جون واقعا ضايعه خرابي و فقدان ماشين ظرفشويي رو بهت تسليت ميگم[گریه] تروخدا زود زود درستش كن اگه امونه ديگه عادت ميكني كه با دست ظرف بشوري و خيلي بده و وحشتناكه[اضطراب] روزت هم مبارك بانو مواظب خودت و ماني باش تا من برگردم از سفر. حلالمون كن و خداحافظ[گل]

غزال

روزت مبارک آشتی جون [ماچ] ولی اینقده از خودت کار نکش. این کمردردتو جدی بگیر!

مامان امین

سلام آشتی جون روزت مبارک عزیزم[گل]

زهرا...@

مادر را هیچوقت ندیدم پرواز کندزیرا به پایش من رابسته بودپدرم را و همه زندگیش را‏↳‏ روزت مبارک اشتی عزیزم؛ب داشتن دوستی مثم تو افتخار میکنم؛

دزی

امیدوارم با توصیه های نمایندگی مجازی مشکل ماشین حل بشه. چون با این احوال کمرت فقط همینو کم داشتیم. تو رو خدا مواظب باش دیگه دستت خوب شد حالا کمرت رو داری داغون می کنی. خوب یه جوری مانی رو گول بزن که خودش راه بیاد. اینطوری داغون میشی آخه. روزت هم مبارک عزیزم. تو واقعا یه نمادر و همسر نمونه ایی. راستی یه سوال مهد مانی کلاس زبان هم داره؟ اگه بزاریش زبان یا موسیقی یاد بگیره خیلی عالیه. دخترعموی من همسن مانی و الان یه ساله کلاس پیانو می ره و حالا براش کنسرت هم گذاشتن. انقدر کوچیکن که آدم فکر نمی کنه بتونن یاد بگیرن ولی خوب ماشالله از حرفای مانی هم معلومه که بچه خیلی باهوشیه و حیفه این هوش و استعدادش هدر بره.

بهناز

زنده باد به هرچی زنه که مث مرد کار می کنه آشتی جانئخیلی مراقب کمرت باش دیگه کم کم به مانی یاد بده صبحها خودش بیدار شه وپا به پات راه بیاد

مریم

سلام آشتی جونم. روزت مبارک. همسر و مادر نمونه. انشاله خدا بهت عمری با عزت بده و مانی در سایه سرت بزرگ و موفق بشه[قلب]

آناهیتا

سلام آشتی جون این جمله رو خیلی دوست داشتم. واقعا گل گفتی. زنده باد زنی که منتظر نمی مونه یه مرد بیاد خوشبختش کنه، و هرگز اجازه نمیده یه مرد بدبختش کنه[قلب]