کمر خوشگل و ناز!!!!!!!

بعدش جمعه صبح ساعت هفت بیدار شدم و علیرغم مخالفت مامانم، خواستم برسونمش ترمینال که راحت تر بره. کتری رو گذاشتم رو گاز و دوباره رفتم دراز کشیدم ولی خوابم نبرد. بعدش مامانم کم کم بیدار شد و به مامانم گفتم:

تا مانی بیدار نشده بریم که من شما رو بذارم ترمینال و برگردم!

ولی مانی بیدار شد خواست بیاد. منم گفتم خب چه کاری که بیام و برگردم. یه دفعه از اونور بریم خونه خودمون!

مامانو بردیم ترمینال و مامانم با کلک پیاده شد که مانی گریه نکنه و گفت که میره بلیط بگیره. قرار شد ماهم بمونیم تو ماشین و منتظر!!!!!!!! بعد از ده دقیقه زنگیدم به مامانم که گفت واسه یکربع به نه بلیط گرفته و ما هم دیگه رفتیم خونه مون. حوالی نه رسیدیم نزدیک خونه مون و من واسه بچه ها، حلیم خریدم و بردیم خونه. ولی اونا ساعت پنج صبح خوابیده بودند و مانی میخواست بازی کنه. حلیم و بقیه وسایل رو گذاشتم تو خونه و مانی رو بردم پارک لاله.

و من در پارک لاله خانواده های عجیبی رو دیدم که اومده بودند صبحونه شون رو اونجا بخورند! مگه میشه آدم صبح تعطیل مثلا هشت و نه بیدار بشه و بره پارک که هم صبحونه بخوره و هم بچه بازی کنه؟؟!! جل الخالق!!!!!!چشمک

دیگه حوالی ده و نیم برگشتیم خونه و البته قبلش هم با مانی ماشین بازی کردیم و تو ماشین رقصیدیم و حتی مانی رو بردم در دانشگاه دوره کارشناسی من و مهدی و اونجا رو بهش نشون دادم! چقدر هم که متوجه شد!!!!!!!!!

وقتی برگشتیم خونه، داداشم داشت ظرفها رو می شست و کتری هم رو گاز داشت قل قل میکرد. داداشم چای دم کرد و آشپزخونه رو تمیز کرد و منم یه بسته گوشت گذاشتم بیرون واسه ناهار قیمه درست کنم. طبق روال جمعه عصرها، قرار بود عصر بریم خونه مامان مهدی.

بچه ها کم کم بیدار شدند و مهدی گفت: عصر نمیریم خونه مامانم اینا. همون یکشنبه میریم! بچه ها! شما هم امشب نرید و بمونید که بیشتر بازی کنیم!!!!!!!

هیچی دیگه. واسه ناهار قیمه درست کردم و یه دور هم لباسهای مهدی رو انداختم تو ماشین و خونه رو جمع و جور کردم و ناهار خوردیم و دیگه به ظرفها دست نزدم. دزار کشیدم و خوابم برد. مهدی هم مانی رو برد تو اتاق که من راحت تو هال بخوابم. بقیه هم خوابیدند. نیم ساعت بعد بیدار شدم و دیدم مانی دستشویی داشته و مهدی برده بودش دستشویی.

بعد رفتم تو آشپزخونه و ظرفها رو شستم و تمیز کردم اونجا رو و کتری گذاشتم و سیب زمینی گذاشتم بپزه واسه الویه شب. بعد مانی و داداشم شروع کردند به بازی و کلا میدونید که خیلی با هم رفیقند. داداشم هم داشت باحوصله برای با آبرنگ نقاشی میکشید!

منم رفتم بیرون که واسه الویه وسایل مورد نیاز رو بگیرم! خب اینجا یه  اتفاقی افتاد که دوست دارم در موردش باهاتون صحبت کنم.

رفتم کاهو و گوجه بگیرم از میوه فروشی سر جمالزاده. یه اقای خوش تیب و خوش بر و رو هم داشت میوه میخرید. ایشون ظاهر آراسته ای داشت و اینم حتما باید بگم که ریش و سبیلش شش تیغه بود! حالا میگم چرا اینا رو گفتم.

فروشنده ها، دو تا پسر افغانی بودند. قبل از من، همین آقای خوش تیپ بود با یه خانم جوون. آقای خوش تیپ رو کرد به پسر افغانی پشت دخل و گفت:

ایران، خوب بهتون خوش میگذره ها! حسابی بهتون میسازه!!!!!!!!
من خیلی از این حرف ناراحت شدم. تا بخوام چیزی به آقاهه بگم، خانمه رو کرد به آقای خوش تیپ و گفت: این حرفتون خیلی حرف بدیه! شما حق ندارید به ایشون توهین کنید!

آقاهه گفت: توهین نکردم. گفتم ایران بهشون خوش میگذره! خب راست میگم دیگه. حالا به شما چه مربوطه؟ مگه شما سازمان مللید؟

خانمه گفت: من یک انسانم بدم میاد کسی به یه انسان دیگه توهین کنه، همین!

بعد هم خریدهاشو برداشت و از مغازه رفت بیرون. آقای خوش تیپ شروع کرد به خانمه گفت: همین شماها وطن فروشید (!!!!!!!!!!!) بیا ببین همین افغانی ها چه جنایتهایی که نمی کنند!

ولی خانمه دیگه رفت بیرون.

من منتظر بودم یه کیلو گوجه برام بکشه. آقای خوش تیب رو کرد به من حرفشو ادامه داد. فکر کن من الان نظرم باهاش یکیه. بهش گفتم:

الان که ازم می پرسید، میگم که منم از حرفتون ناراحت شدم. اگه همه افغانستان هم بد باشند، به ایشون ربطی نداره. شما که از ایشون بدی ندیدید! پس نباید بهش توهین کنید!

مرده گفت: خانم من قاضی هستم! نمی دونید بند فلان اوین، پره از افغانیهایی که چه جنایتهایی که نکرده اند!

گفتم: هر کسی میتونه جنابتکار باشه. ایرانی یا افغانی. اگه شما که قاضی هستید و منی که هیچی نیستم، بریم بلژیک و اونجا یه بلژیکی جلوی بقیه این حرف رو به ما بزنه، من و شما چقدر ناراحت میشیم؟ خب پس بهتره ما هم این حرف رو به بقیه نزنیم و اگه از تحقیر ناراحت میشیم، بقیه رو تحقیر نکنیم!

آقاهه گفت: ایشالا شما برید بلژیک و کسی این حرف رو بهتون نزنه!

نخواستم متقاعدش کنم. چون هرکسی مسوول عقاید خودشه. فقط خواستم به اون فروشنده بفهمونم که همه ایرانی هم با افغانی ها بد نیستند! به هیچ عنوان نباید همه رو با یه چوب برونیم.

به آقاهه هم گفتم: من و شما که ایرانی هستیم، اگه یه خارجی بهمون بگه شما از نسل فلان کس هستید و عین همونید (حالا مثلا یه نفر که ایرانی باشه و ما دوستش نداشته باشیم.) من و شما چقدر ناراحت میشیم؟

آقاهه گفت: خب من ناراحت نمیشم. چون هستیم دیگه!
گفتم: ولی من ناراحت میشم. چون دوست ندارم منو با هیچ کس دیگه ای یکی بدونند. چون خودم هستم.

و از مغازه بیرون اومدم!

بعد رفتم خونه و بقیه موارد رو خرد کردم و سیب زمینی ها رو گذاشتم خنک بشن و بعد از یه ساعت رنده کردم و الویه درست کردم و گذاشتم تو فریزر که زودتر درست بشه. بچه ها هم همچنان مشغول بازی بودند. تو اون فاصله کاهو شستم و یه کم هم برگ سبز کاهو واسه خودم گرم کردم و گذاشتم رو پوستم.

کم کم به مانی شام دادم و مسواک زدم و خواستم نماز بخونم که یه دفعه جیغم رفت هوا و رگ سیاتیکم گرفت.

همونجا خشک شدم و مهدی اومد کمک کرد دراز کشیدم. بعد از چند دقیقه بلند شدم و نمازم رو نشسته خوندم. کشون کشون خودمو کشوندم حموم و دوش گرفتم و وسایل امروز رو لنگ لنگون جمع کردم و از بچه ها خواستم خودشون شام بخورند و جمع کنند و مواد غذایی رو هم بذارند تو یخچال. بعد رفتم رو تخت دراز کشیدم و ساعت ده و خرده ای بود که مانی اومد و کنار دراز کشید و خوابیدیم.

بگذریم که مانی چند بار بیدار شد و دلش درد گرفت. بچه ها معتقد بودند مال لپه تو خورش قیمه بوده. هرچند که واسه مهدی هم ناهار امروز از همون گذاشتم و یه کاسه ماست و خیار هم گذاشتم!

دیشب که کمرم درد گرفت، مانی اومد گفت: مامان! کمر خوشگل و نازت درد گرفته؟؟!!

صبح که بیدار شدم، همون درد رو داشتم. ولی چاره ای نبود. مانی بیدار شد و شروع کرد به نق زدن که بهش گفتم: اگه پسر خوبی هستی، بیا مامان رو ببر دکتر. بریم آدرس دکتر رو بگیریم که مامان رو ببری دکتر.

خلاصه حاضر شد و سوار ماشین شدیم و تو راه دوباره واسش آهنگ گذاشتم. پشت چراغ قرمز سر بلوار، آهنگ کردی شاد شروع شد و من به مانی گفتم: مانی برقص! و خودم، دستمو به علامت رقص بالا بردم. راننده ماشین بغلی نگاه کرد و خندید!

خب زنی که صبح زود میره سر کار و کمرش هم دردمیکنه و بچه نق نقو هم تو ماشینشه که نمیخواد بره مهد، خب بهتره که حالش خوب باشه و لااقل روحیه داشته باشه!!!!!!!قلب

بعدش چون مهدی یادش رفته بود واسه امروز مانی موز بخره، سر راه یه دونه موز هم براش خریدم و بردمش مهد. بازم الم شنگه و این بار دیگه ماشین رو بردم در اداره مهدی اینا و دادم به خدماتی شون. از اونجا هم اومدم در آزمایشگاه و جواب آزمایش سه مرحله ای انگل مانی رو گرفتم که امروز زودتر برم دنبال مانی و بیارمش دکتر اداره ببینتش و گواهی صحت و سلامتش رو صادر کنه ببرم بدم مهد.

ایشالا همه شفا پیدا کنند، کمر منم خوب بشه که خیلی باهاش کار دارم. حالا خوبه وسط کارهام هی میرم ده دقیقه نیم ساعت دراز میکشم! ولی خب، فکر کنم این بغل کردنهای اخیر مانی، کار دستم داده!!!!!!! ولی درست میشه!نیشخند

/ 36 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهناز

آشتی جون مطلالبتو هر روز صبح وقتی می خوام برم سرکار میشنم می خونم شاید بگم با تو دارم زندگی می کنم انشاا...خوب میشی ممنون از مطالب رونت

pichak

Ashti babam nazasht k pich hata bian khoonamoon ghate goft na

سارا- آغاز راهی دیگر

یه سری خانواده ها خیلی رفتارها و هنجارها رو برای آقایون کاملاً محق میدونن ولی برای دختراشون اصلا و ابدا و فکر میکنم بین ما ترکها و کردها و لرها بیشتر رایجه ... خدا رو شکر که مانی به مهد عادت کرده ولی هر بار که میگفتی مانی بغل کردم بردم و آوردم یجوری میشدم و میگفتم مگه این کمردرد نداشت چرا مراعات نمی کنه ! شروع هفته خوبی داشته باشی آشتی جان ...[قلب]

zizi

روووزت مبارك آشتي خانومي[قلب]

نرگس

ايشالا كه زودتر روبه راه بشي عزيزم روزت هم مبارك ماماني ايشال كه سلامت باشي اينم از طرف ماني .روزت مبارك اشتي جون شاد باشي وسلامت[قلب][ماچ]

نگین‏(همزاد‏)‏

اشتی جونم،روز خودت و مادر مهربونت مبارک باشه[بغل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل] امروز یه حال عجیب خوبی دارم، اصلادوست دارم اینجا برقصم [هورا][هورا][هورا]حیف که ایکن رقص نداره[خجالت]

تداعی

اشتی جون یه خورده از کاهات کم کن و مانی رو همسرت صبحها بغل کنه بذاره تو ماشین مواظب خودت باش

pichak

Akhe mige ba shoghlesh moshkel daram hargez va hargez foran eghdam nmikonam shayad beram moshavere

بی نقاب

متاسفانه ما ایرانی ها خیلی نژاد پرست هستیم. خوب کردی اون حرفا رو به اون اقاهه زدی.