مقصر پیدا شد!!!!

بعد سر یه جریان دیگه، زدم زیر گریه. مهدی سکوت کرده بود و گوش میکرد. اصلا  از خودم دفاع نکردم. از اینکه بخوام به خاطر خارج نرفتن، توجیه بیارم. خب یه زمانی دلم نخواسته بود برم. حالا هم دارم تاوانش رو پس میدم. این دیگه توضیح نداشت که.

عمده چیزی که بهش گفتم این بود: من تو زندگی دلم میخواست تو «همپای» من باشی. در فلان قضیه و فلان قضیه (مثالش رو زدم) من از طرف خانواده و فامیلم شاید تحت فشار بودم. ولی چون داشت به تو هم فشار می اومد، من تا همین امروز و همین ساعت نذاشتم تو از چیزی خبردار بشی. فوری گفت: خب باید همون موقع بهم میگفتی، که منم جوابشون رو بدم. گفتم: ده نشد دیگه! من دارم از «همپا» بودن حرف میزنم. میخوام بهت بگم که من تو همه این قضایا همپای تو بودم. همدوش تو بودم. پا به پات اومدم که همه بار، روی دوش تو نباشه. ولی تو تو همه قضایای کوچیک زندگی، دائم منو متهم میکنی، همه تقصیرها رو گردن من می اندازی. از صبح تا شب داری وظایف مادری منو اندازه میگیری. هی میخوای ثابت کنی من مادر بدی هستم. من زن بی خیالی هستم و کلا با ذره بین داری عیب های منو درمیاری. من به چه دیدی به تو نگاه میکنم، تو به چه دیدی؟؟!!  

خلاصه رفتیم دنبال مانی و آوردیمش. اصلا نمیخواستیم جلوی اون بحث کنیم. هرچند وقتی هم که مانی نبود، خیلی آروم حرف میزدیم و دعوا نمیکردیم. خلاصه وقتی رسیدیم خونه، مهدی خیلی آروم شده بود. خیلی بیشتر حواسش بهم بود و انگار داشت فکر میکرد. البته نظرش در اون مورد عوض نشده بود ها! حالا در این مورد بازم براتون میگم.

ولی از اون روز تا حالا، شاید بیشتر داره به این موضوع فکر میکنه. نمیدونم. ولی آروم تر شده باهام. به خصوص که بعد از مهمونی روز پنجشنبه! که حالا جریان اونم میگم.

خلاصه چهارشنبه شب رسیدیم خونه و جمع و جور کلی کردیم و یه سری کار هم افتاد برای روز پنجشنبه. با جریان مهمونی و غذا درست کردن کار ندارم. قول دادم که دستور جوجه چینی رو بذارم که حتما میذارم. اونم به همراه دو نوع سس خیلی خوشمزه. ولی اجازه بدید اول این جراین رو بگم و تموم  کنم، اگه کار به پست دیگه ای رسید، منو عفو کنید.

از مهمونی فقط اینو بدونید که بزرگترین اشتباه از من بود که برای شونزده نفر آدم، این غذای سخت رو تو برنامه ام گذاشتم. اونم کسانی که هیییییییییییچ کمکی به میزبان نمی کنند. یعنی اگه جاری ام نبود و کمکم نمیکرد، باور کنید الان کمرم تو تیکه شده بود.

حوالی ساعت هفت و نیم دیگه همه مهمونها اومده بودند و منظورم از مهمونها، خانواده مهدی و خانواده عمه اش بودند. بعد همون موقع کیک رو بریدیم و چای دادم با کیک بهشون و کادوها باز شد. ولی من زود باید میرفتم تو آشپزخونه. از اون زمان من سرپا بودم تا ساعت ده که شام دادیم و ظرف شستم و دیگه داشتم دو نصف میشدم. مهدی هم هی می اومد میگفت: بیا بشین! آخر کشیدمش تو آشپزخونه و گفتم: مرد حسابی هر یه ساعت باید چای بدم! آشپزخونه رو هم که می بینی چه خبره. هی نگو بیا بشین. خب یه نفر هم نمیاد کمک! ول کن بذار کار تموم بشه!

بازم میگم که مقصرخودم بودم. اول قرار بود فقط خانواده مهدی باشند. خب بعدش که خانواده عمه اش هم اضافه شدند، من دیگه باید برنامه غذام رو عوض میکردم. فکر کنید به مدت دو ساعت لاینقطع من دم گاز بودم و داشتم توی سه ماهیتابه، جوجه چینی و قارچ سوخاری و سیب زمینی سرخ میکردم. البته جاری ام کنارم بود و هی دستمال می انداخت تو ظرف و سرخ کردنی ها رو ازم میگرفت و میریخت  اونجا و بعد تو ظرف خودشون جابجاشون میکرد. یه بار هم روغن ریخت رو انگشتم و الان انگشتم ورم کرده!

بعد میز رو با کمک جاری ام چیدم و بقیه هم نقش تماشاچی رو بازی میکردند.  البته خواهرشوهر وسطی ام یه بار قبل از شام، ظرفهای کیک رو آورد و شست. ولی بعد از اون دیگه هیچ کمکی نکردند هیچ کدوم. بعد از شام هم، همه به به و چه چه میکردند از غذا و از سس ها، من که از شدت خستگی، نمیتونستم غذا بخورم. یکی دو تا جوجه خوردم ولی بازم باید ظرفها رو جمع میکردم. بازم بقیه رفتند به خوشی و بازی برسند! اصلا حکایت خنده داری هستند اینا! کلا انگار اومده بودند رستوران، نه خونه برادرشون!

خلاصه تا ظرفها رو تو ماشین جاسازی کردم و بقیه ظرفها هم موند واسه دور بعدی. بازم چای ریختم و میوده رو دیگه دادم مهدی براشون بذاره. خودم تا ساعت یازده نتونستم از آشپزخونه بیام بیرون. فقط وسطش دو تا پنج دقیقه خودمو رسوندم به اتاق خواب و روی تخت دراز کشیدم.

آخرش هم بلند شدند رفتند و تموم شد. خب، هیچ گله ای به مهدی نکردم. اون باید چه کار میکرد؟! مادرشون باید به دخترهاش یاد میداد که وقتی میرن جایی، یه فکری هم به حال صاحبخونه بکنند. اونم صاحبخونه ای که غرببه نیست و خانم برادرشونه و کارمنده و دست و گردن و کمرش هم درد میکنه. اونطوری که من میرم خونه شون، اندازه خودم کار میکنم و ظرف میشورم و جمع و جور میکنم. یا همین هفته پیش به خواهرشوهر بزرگه ام کمک کردم.

ولی خب، وقتی اینجوری بار اومده اند، من چرا باید سر مهدی غر بزنم؟ اون بدبخت چه کار کنه؟ خودش هم خیلی ناراحت بود. وقتی مهمونها رفتند، گفت: من بقیه رو جمع میکنم. دیگه خودش ظرفهای میوه رو جمع کرد و خونه رو یه دستی کشید. منم مانی رو بردم بخوابونم. بعد به مهدی گفتم: بذار اینو بخوابونم، الان میام. چون میخوام مسواک بزنم!

وقتی بیدار شدم، نصف شب بود!!!!!!!!! بازم خوابیدم و صبح ساعت نه بیدار شدم! از شدت کمر درد و گردن درد و دست درد نمیتونستم از جام بلند بشم! از همون روز تا حالا، دست چپم، از یه حدی بیشتر، بالاتر نمیاد!!!!!!! نمی تونم خیلی باهاش کار کنم! ولی خب، یه دور هات بک گذاشتم رو کمرم و کیسه آب گرم هم گذاشتم رو کتفم که یه کم آروم بشه. فکر نکنم امروز بشه برم دکتر. اگه شد که چه بهتر.

دیروز که جمعه بود، دیگه شام و ناهار پختن نداشتم. تا عصر، خرد خرد بقیه قابلمه ها رو شستم و ظرفها رو جابجا کردم. مهدی هی میگفت: بیا استراحت کن. که البته خب تا شب هم استراحت کردم. دستم خیلی درد میکرد و الان هم میکنه.

کلا دو تا درس گرفته ام از چهارشنبه تا حالا:

درس اول: وقتی خانواده همسرم رو دعوت میکنم، یک نوع غذا، از نوع برنجی درست کنم. چیزی که بیشتر زحمتش رو از قبل از اومدنشون کشیده باشم. البته این بار اگه بیان، میدم مهدی از بیرون غذا بگیره. برای بعضی ها نباید خودتو بکشی و غذای دست خودت رو درست کنی. به به و چه چه شون فایده ای به حال دست علیلم نداره! وقتی اینقدر معرفت ندارند کمک کنند.

درس دوم که عصاره زندگیمه و یه لحظه از ذهنم پاک نمیشه:

اگه چیزی مال ما نیست، به زور از خدا نخواهیم. جای عشق همیشه تو زندگی من خالی بود. از خدا عشق خواستم. از خدا مهدی رو خواستم. تا قبل از اون، دوستم بهم میگفت: آشتی! مدل زندگی تو غلطه. تو زیادی خودتو واسه  عشق میکشی. ولی وقتی مهدی وارد زندگیم شد و نشون داد که قدر عشقم رو میدونه، به دوستم گفتم: مهدی لایق این عشقه. ببین چقدر پذیراست؟

ولی الان دارم می بینم که اونم از این زندگی لذت نمی بره. اونم منو مقصر میدونه. انگار که من همه این سالها پای یه تیکه چوب خشک داشتم آبیاری میکردم. منطقش رو می فهمم. وقتی از کسی دلخور باشی و ازش رنجیده خاطر و اینکه همه تقصیرها رو گردن اون بندازی (حالا درست یا غلط) معلومه که نمیتونی دوستش داشته باشی. یه ماه که سهله، صد سال یه بار هم نمیری سراغش.

دیشب بهش گفتم: فقط ازت یه سوال دارم. توکه منو مسبب همه بدبختی هات میدونی که نذاشتم بری خارج، یعنی من تو زندگی تو، باعث هیچ خیر و شادی نبودم؟ گفت: بزرگترین خیری که به من رسوندی، اینه که مانی رو برام دنیا آوردی!

تو دلم گفتم: واسه مانی دلت غش میره. میوه زندگیته ولی اینکه من نذاشتم بری خارج، بیشتر جلوی چشمته تا اینکه مادر بچه عزیزتم!

اینم خب کاریش نمیشه کرد. دیگه چیزی دست من نیست که بتونم تغییرش بدم!

در اولین فرصت، نظرات پر مهرتون رو تایید و روی چشمم میذارم!

/ 50 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نرگس

اشتي جان خيلي خوبه كه مراسم تولد رو به جا اوردي ميدوني ادم نبايد خودشو واسه كسايي كه انقدر سردن وميان خونت بكشه وزحمت بده چون اين ادما فقط به فكر خودشون هستن پس تو هم بيشتر به خودت اهميت بده وسختي نده به خودت اميدوارم اين كدورت بينتون هم درست بشه ودر كنارهم خوش باشيد

برای تو

نمیدونم چی بگم خوب که همسرت خودش نشسته بررسی کرده و فهمیده علت چیه البته خوب میگن وقتی کسی رو مسبب چیزی بدونی باعث میشه که ازش دلخور و رنجور باشی اما شاید بهتره که مهدی تو رو به خطر اینکار ببخشه چون انوقت تو هم داشتی برای زندگیتون تصمیم میگرفتی و شاید این بهترین کار بوده به هر حال خوشحالم که ریشه مشگلتون رو فهمیدید این میتونه به حل مسئله کمک کنه

نگین

سلام،اللهی فدات شم عزیز دلم،حالا دیگه حداقل میدونی دردش چیه:راستی اشتی جون اتفاقا برعکس ما اونقدر سنگ تموم میذاریم اما عروسمون اصلا یه بشقاب هم بلند نمیکنه، یکماه و نیم خونمون موند اشتی جونم بخدا ناهار وصبحانه وشام لنچیدم جلوش جمع میکردم!حتی میخوردکنار میکشیدن،وحتی پشت به ما مینشست،راستی این مهمونی مصادف بود با چهلم فوت مامانم که من مرده متحرک بودم

نگین

خوش به حال خونواده شوهرت گه عروس خانمی مثل تو گیرشون اومده،فدات شف که اینقدر فهمیده ای[قلب]دست پخت اشتی حانم:اونم جوجه چینی[خوشمزه]

شادمانه

تو ایران برنامه ریزی چیزیه که هیچوقت جا نمی افته ،‌اخرش یه اتفاقی می افته که همه برنامه ها بهم می خوره

لاندا

حدس زدم پیام های خصوصیم بهت نمیرسه. با شناختی که ازت داشتم جواب ندادن بعید بود ;-) یه وبلاگ جدید زده بودم واسه روزای بدحالیم. آدرسش سکرت بود.خصوصی داده بودم. به راهنماییات نیاز داشتم.بحران شدیدی بود که البته هنوزم کامل رفع نشده. با نوشته هات خیلی حس میکنم سیگما هم شبیه آقا مهدی شماست...

بانوی ماه

سلام اگر اونا (خانواده ی شوهر ) به شما کمک نمیکنن چرا شما خونشون میری کمک میکنی؟ شما هم مثل مهمون برو! من همیشه میگم باید احترام گذاشت اما وقتی احترام نبینی که نباید خودت رو بکشی باید در حد هر کسی باهاشون برخورد کنید! خوبه که با شوهرتون حرف زدید و حداقل الان میدونید چرا شوهرتون این طوری هست. اما شاید به مرور زمان وضع عوض بشه. خسته نباشید برای مهمونی و منتظر دستور جوجه چینی هم هستم [گل]

شیوا دالان بشهت

من هم کردم و حرفات رو کاملن قبول دارم مخصوصل بلند حرف زدن و خندیدن و خوش بودن . چونی؟ منال کورید ؟

سحر

تو اگه واقعا مهدی رو دوست داشتی باید بهش کمک می کردی به خواسته هاش برسه نه اینکه سد راهش بشی حالا به هر نحوی.....من بهش حق میدم یه جورایی.[ناراحت]

مهران

یلدا رو بی خیال....! 90روز مونده به سال 93.....!عیدت مبارک[نیشخند][نیشخند] یلدات مبارک.......[گل]