دلفینی به نام سیاه پول!

بعد از ناهار، فکر کردم برگردم خونه مون. چون یه عالمه کار بود که باید انجام میدادم. حالا تلفنی به مهدی گفته بودم لباسهای خودش رو بندازه تو ماشین که خشک بشه و من بتونم وقتی برگشتم، یه سری دیگه لباس بندازم تو ماشین.

حالا فکر کنید اون همه بار و بندیل رو جمع کردم و بردم تو ماشین بذارم. مامانم هم کمک کرد و مانی و یه سری وسایل رو آورد. جلوی ماشین که رسیدیم، هر کاری کردم، ماشین باز نشد. یعنی دزدگیر عمل نکرد. حالا برف داشت مثل چی می اومد ها!!!! خلاصه زنگیدم به مهدی و گفت که با سوئیچ باز کنم در رو. این کار رو کردم و خواستم استارت بزنم که دیدم اصلا برق وارد ماشین نمیشه. فهمیدم اشکال از باطریه. داداشم هم پیش مهدی بود. آدرس یه باطریسازی تو خیابون کوهسار رو داد. خودم در نظر داشتم یه آژانس بگیرم و برم خود باطریساز و یه باطری نو بگیرم و بیارمش که بیاد نصب کنه و باطری کهنه رو ببره. که مهدی گفت بذار اول مطمئن بشی که باطری مشکل داره. بعد گفت: ببین شوهر خاله ات کجاست. اگه نتونست بیاد، بگو من الان آژانس میگیرم میام.

خلاصه زنگیدم به شوهرخاله ام که اکباتان مغازه داره. اونم تازه راه افتاده بود. بیچاره تا رسید، اومد در خونه مامانم اینا و هرچی گفتم اول برو ناهار بخور، قبول نکرد. خلاصه باطری رو باز کرد و بردیم باطریسازی و دویست و پونزده تومن ناقابل دادیم و باطری نو خریدیم. برگشتیم شوهرخاله ام نصبش کرد و ماشین روشن شد. دوباره خاموشش کردم و برگشتیم بالا که شوهرخاله ام ناهار بخوره. مانی هم تو این فاصله خوابیده بود. اینم بگم که وقتی ماشین روشن نشد، مانی مثل  ابر بهار گریه میکرد و میگفت: چرا روشن نمیشه؟ مثلا فکر میکرد ماشین مریض شده و واسه ماشین گریه میکرد!!!!!! خندهخلاصه وقتی هم اونهمه وسایل رو بردم بالا و منتظر شوهرخاله ام بودم، مانی به شدت گریه میکرد که چرا ماشین خراب شده؟! گفتم: چیزی نیست عزیزم. الان آقاهه میاد درستش میکنه. گریه اش بیشتر شد و گفت: آقا نیاد! شوهرخاله ات بیاد!قهقههمثلا فکر میکرد شوهرخاله ام با ماشین مهربونتره!!!!

خلاصه که وقتی مانی بیدار شد سوار شدیم و راه افتادیم به طرف خونه مون. رسیدیم خونه و گفتم مهدی بیاد بار و بندیل رو بیاره تو. داداشم و دو تا پسرخاله ام هم بودند. من هیچی به روی مهدی نیاوردم بابت حرف شب قبلش. و البته داشتم جریان فوت همسایه رو برای داداشم و مهدی تعریف میکردم و مثل ابر بهار هم گریه میکردم. و خب البته که مرگ حقه، ولی خب ما خیلی ازش خوبی دیده ایم و اینکه زن بیچاره اش، به امید اول خدا بود دوم این مرد. بابام دیروز میگفت: این مرد جاش وسط بهشته! به خاطر خدمتهایی که به زنش کرد. مامانم با چشم اشاره کرد و گفت: خودش ذات مردها رو میشناسه که از این کارها واسه زنهاشون نمی کنند. میدونه این مرد واقعا کار بزرگی کرده همه این سالها! چشمک

خلاصه از ساعت چهار و نیم که رسیدم خونه مون، رفتم تو آشپزخونه و واسه شام کباب جعفری درست کردم و چند پیمانه هم برنج سفید. بعد لباس مشکی ها رو انداختم تو ماشین و یه تغییر کوچیک تو دکور آشپزخونه دادم. اونم به خاطر استفاده از برق. چون یکی از پریزها از کار افتاده. برای همین، همه وسایل برقی رو یه جا جمع کردم که همه از یه سه راهی برق بگیرند. یه نگاه کردم و دیدم ساعت هشت و نیمه. یعنی چهار ساعت لاینقطع سرپا بودم!!!!!!! یه کم دراز کشیدم و بعدش رفتم حموم. بیرون اومدم و شام آوردم. بعدش شستم و جمع کردم و موهامو با سشوار خشک کردم و گرفتم خوابیدم. البته بیهوش شدم. خواب

پسرها هم دایم نشسته بودند با ایکس باکس بازی میکردند. و نکته جالب اینجا بود که داداشم از من دلخور بود که چرا برگشته ام خونه مون!!!!!!!!! تعجب گفت: مگه قرار نبود ما تنها باشیم و تو بمونی خونه مامان اینا؟ گفتم: خب من باید لباسها رو می انداختم تو ماشین و باید واسه شنبه شب غذا درست میکردم و هزار و یک کار دیگه. خلاصه نفهمیدم چرا میخواست من خونه خودم نباشم؟؟!! البته حدس میزنم نمیخواست درگیر شام و ناهار پختن واسه اونا بشم. چون اون دو وعده قبل رو هم حاضری خورده بودند!

مراسم خاکسپاری جمعه صبح بود که مامانم قانعم کرد که نیام. گفت: این هفته خیلی خسته شدی و بچه کوچیک هم داری. اولش خیلی مصمم بودم که برم. بعد نصف شب از خواب بیدار شدم و دیدم واقعا توان این یکی رو ندارم. نه به خاطر انجام کار. بلکه به خاطر فشاری که به اعصابم میاد و اینکه واقعا خیلی دوستش داشتم! بعد دیدم هفته بعد هم مهمون دارم و این هفته دیگه جونی برام نمی مونه. اینه که تصمیم گرفتم نرم. خلاصه صبح بیدار شدم چای و صبحونه برای داداشم درست کردم و راهی اش کردم. البته اونم دلخور بود همچنان!!!!!! اینم از اون عجایبه!متفکر

چون راستش رو بخواهید، نمیدونم چرا من دیگه خونه پدرم هم اونجوری که باید، احساس راحتی ندارم. البته خدا خونه همه پدرمادرها رو نگه داره. سایه اونا هم سر بچه هاشون باشه. اونجا خونه امیدمه که بچه مو میذارم و کاری داشته باشم، اونجا رفع و رجوع میشه. ولی واقعیت اینه که اونجوری هم آزادی عمل ندارم که بگم حالا هر وقت بخوام فیلم می بینم، یا هر غلطی که بخوام، میکنم!!!!! شاید توقع من زیادی باشه! و اینکه دلم نمیخواد زیاد بهشون زحمت بدم. همون مانی اونجاست، کافیه.

 القصه، من برگشته بودم خونه خودم که لااقل یه ذره احساس آرامش کنم. لااقل تو دلم پامو دراز کنم و بگم خوبه خونه خودم هستم. بعد به داداشم گفتم: ناهار برگرد اینجا. که گفت: نمیام. میرم خونه خودمون. کار دارم. گفتم: زشته قهر نکن. آخه چرا دلخوری؟ بیشتر دوست داشت مامانم اینا هم واسه ناهار بیان خونه ما. که اونا قبول نکردند. خلاصه ما که نفهمیدیم چش بود!

هیچی دیگه. کم کم پاشدم ناهار درست کردم. مواد لوبیاپلو رو که شب قبل آماده کرده بودم. برنج صاف کردم و ریختم لابلای برنج. دو تکه مرغ هم داشتم که زرشک پلو هم درست کردم. البته نمیدونستم واسه ناهار کی هست و کی نیست. اگه لوبیاپلو بیشتر بود که درست نمیکردم. به هر حال طرفهای ظهر به داداشم زنگیدم و گفتم ما دیرتر ناهار میخوریم. بیا! اونم اومد و چند کیلو انار هم خریده بود!!!!!!!!

خلاصه نشستند به ناهار و بازی و بعد دمنوش درست کردم واسه همه به جز مهدی! بعد از دمنوش، رفتند و همه خوشحال بودند از اینکه این دو سه روز بهشون خوش گذشته بود. خدا رو شکر. بعد مهدی رفت تو اتاق خوابید و منم روی کاناپه توی هال. مانی هم داشت کارتون میدید. پنج دقیقه گذشته بود و چشمم تازه گرم شده بود که تلفن زنگید. دوباره خوابم برد و ده دقیقه بعد دوباره تلفن زنگید. دوستم بود که میخواست قرار یه ناهار وسط هفته رو بذاره!!!!!!! دیگه دیدم وقت خواب نیست. یعنی مجالش نیست!

مهدی هم بیدار شد و رفت حموم. دیگه از شب قبلش که اونجوری بهم گفت، با هم حرف نزده بودیم در این مورد! داشت مانتومو اتو میکرد که بازم حرف افتاد و بهش گفتم که ازش ناراحتم بابت حرفی که زده. بعد گفتم: اگه من دارم با این خونه و شرایطت راه میام، تو باید بهم بگی دیوار بیعار؟! گفت: من تو رابطه مون گفتم! گفتم: تو رابطه مون هم، تقصیر من چیه؟ ماهی یه بار تو میای سراغ من، اونوقت من دیوارم؟ گفت: میخوای دعوا کنی بگو. گفتم: اینو بهت گفتم که بدونی حالیمه و اینقدر خر نیستم که نفهمم داری تقصیرخودتو می اندازی گردن من.

خلاصه راه افتادیم و تو ماشین هم من باهاش حرف نزدم. یکم رفتیم و خودش حرف زد و دیگه حرف زدیم. حرفهای معمولی. بعد خونه باباش اینا، دیگه خیلی بهم احترام گذاشت و جلوی اونا بهم محبت کرد و یه خواب تعریف کرد براشون که همه گفتند: تعبیرش ثروته. بعد منو بغل کرد و گفت: وقتشه که کنار هم، از این ثروتی که قراره بهمون برسه استفاده کنیم. گفتم: حالا من چرا باشم؟ نباشم که تو راحت تری! محکمتر بغلم کرد و گفت: بعد از اینهمه سال سختی، تو باید کنارم باشی و با هم کیفشو ببریم.

مهدی قبل از خواب واسه مانی قصه تعریف میکرد. داستان یه دسته دلفین سفید که توی دریا زندگی می کردند. مانی بلند شد نشست و گفت: اون دلفین سیاهه مال منه. اسمش هم «سیاه پوله»! من و مهدی زدیم زیر خنده. آخه این بچه  اسم سیاه پول رو از کجا آورده؟؟!!خنده

آخر شب مانی خواست بره دستشویی، که مهدی بردش و بعد مانی گاهی شبها وقتی میخواد بخوابه، هی خودشو میکوبه به من و هی روی بدن من می غلته و هی دستمو می بوسه، تا خوابش ببره. بعد دیشب بازم مانی داشت این کارها رو میکرد که مهدی تکونش داد و گفت: مامانتو اذیت نکن! گفتم: چه کار میکنی؟ عادتشه! بعد خودش فهمید کارش بد بوده! مانی رو ناز کرد و بوسید و دیگه هیچی نگفت.

این هفته قبل، خیلی بهمون فشار اومد. حالا خودم برنامه کاریم رو روی این گذاشته ام که ساعت شش دیگه بیام بیرون. (البته روزهای عادی چهار رو ربع میام بیرون. منظورم روزهای شنبه و یکشنبه است که شیفتمه!) اینجوری بهتره. زودتر میرسم. چند بار هم غیرمستقیم جلوی مهدی گفته ام که: اگه مجبور نبودم نمی موندم اداره. ولی خب، دارم یه کاری میکنم که ساعت کاریم کمتر بشه! چون غیرمستقیم میگفتم، میدونم تاثیرش روی مهدی بیشتره. یعنی می فهمه که منم دلم با اداره نیست. والا منم زنم و دوست دارم و بلدم زمان بیشتر رو به خوشی پیش خانواده ام باشم! دیشب هم به مهدی گفتم: تو فردا ساعت شش در اداره باش که من بگم اومده اند دنبالم و دیگه بیشتر نمونم!!!!!چشمک

 همه اش فکر میکنم رابطه مون بهتر میشه. امروز صبح هم وقتی خواستم بیام، قبل از اینکه بیام بیرون، دوباره برگشتم پیش مهدی و سرش رو ناز کردم. دستمو گرفت و بوسید!

میدونم خودش هم میخواد رابطه بهتر بشه! پناه بر خدا!قلب

غمهای هفته قبل، تو همون هفته جا مونده. امروز شنبه است و یک روز جدید. میشه امروز رو دوباره ساخت و از لحظه به لحظه اش استفاده کرد. من میگم همین الان برای شادتر کردن امروز برنامه بذاریم! من که تو ذهنم خیلی کارها دارم که بکنم!قلببغل

/ 35 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستایش

واقعا چه مرد نازنینی بود،کدوم مردی واسه همسرش این کارا رو میکنه،بیچاره خانومش ،معلوم نیست چی براش پیش میاد انشالله رابطتون روز به روز بهتر بشه عزیزم[قلب]

گلی

آشتی عزیزم واقعا تحسینت میکنم.با این همه مشکل واقعا روحیه خوبی داری عزیزم.انشالا همیشه موفق و خوشبخت باشی.واسه منم دعا کن

ziba

سلام آشتى عزيز.من هميشه به وبت سر مى زنم و تقريبا همه رو خوندم.براى من وبت بوى زندگى مى ده همون تلاش و انرژى كه واسه كارها مى ذارى،شخصيت و استقلالى كه دارى،چيزى كه من نداشتم و آرزومه.به منم سر بزن لطفا من رو لينك كن.دوست دارم گاهى إز راهنمايى هات كمك بگيرم

مامان گیسو جون

سلام خدا بیامرزتشون امیدوارم خانمی همیشه شاد باشید قلم خوبی دارید

آتنا

سلام به دوست عزیز ندیده ی من! من از حدود 10 روز پیش وبلاگتو پیدا کردم و ازون موقع هرموقع که تونستم آرشیوت رو خوندم.دیروز بالاخره تموم شد! حتی به بعضی از همکارامم گفتم.حتی وقتی از ایستگاه قطار به طرف آفیسمون هم میرفتم داشتم با موبایل میخوندم!! خیلی جاها زندگیت شبیه گذشته ی منه.برات یه دنیا شادی و خوشبختی آرزو دارم.میدونم که با این پشتکار و سختکوشی موفق میشی.

مهسا

مرگ آقای همسایه خیلی نارحت کننده بود.اشتی جون میدونم خیلی سخته. ما هم داریم روی بهتر شدن رابطمون کار می کنیم. آدما خیلی عجیبن….[ناراحت]

افروز خانوم (;

دیر که میای،ندرانت می شما!!کجایی دخمل؟

mahtab

سلام آشتی جونم دیروز نتونستم کامل بخونمت همش حواسم پیشت بود. خدا آقای همسایه رو رحمت کنه چه مرد نازنینی بودن. خدا به خانم رحم کنه. از اینکه رابطتون رو به بهبود میره خوشحالم . مانی جان رو هم ببوسش[قلب][ماچ]

نرگس

اميدوارم كه روزهاي شادشاد براي همه فرابرسه وهمه شادباشند وخوشحال

بهاران

سلام آشتی جون خدا همسایتون بیامرزه. دارید خطرناک میشیدا......[نیشخند] ای جانم.... قربون مانی بشم با این حرفای شیرینش[ماچ] من که مطمئنم تو توانایی بهتر کردن رابطتو داری...[پلک] روزها و شبهات مملو از عشق[قلب]