معرکه است!!!!!!!

فردا صبحش که میشد پنجشنبه، مهدی ساعت ده برای جلسه خونه باباش باید میرفت. اینم بگم که مانی از ساعت هفت صبح بیدار بود! خب دیگه عادت کرده بدنش به این زمان بیدار شدن! بعدش مهدی با آژانس رفت و ماشین رو گذاشت واسه من و مانی. مامانم ظهر میخواست بره برای کلاس مکه شون. منم دیگه تا ظهر موندم.

ساعت یازده بابام گفت: آشتی بیا منو و مانی رو ببر تا بالای این کوه شهران. اینهمه من برای مانی از روباه های توی کوه تعریف میکنم، بذار بچه بیاد و این کوه رو به چشم ببینه!

بعدش داداشم هم اومد و مامانم بهش گفت: تو بشین پشت فرمون! من میترسم آشتی نتونه!!!!!!!!! داداشم گفت: چرا نتونه؟! پس هر روز چه طوری داره میره و میاد؟

یعنی خوشحالم بچه ها که اعتماد به نفسم رو نه از مهدی میگیرم نه از مامانم! همیشه هم به مامانم میگم: که نمیدونم با اینهمه ترس و لرزی که داری، من چطوری درس خوندم و شوهر کردم و رفتم سر کار! باید همیشه از ترس، ته خونه می موندم! حالا خودش خیلی با عرضه ست ها!!!!!! منتها در من نمی بینه! لابد جوهره کافی رو ندارم از دید ایشون!!!!!!!!چشمک

خلاصه من نشستم و رفتیم بالای کوه ها و منم برای اولین بار این جور رانندگی رو تجربه کردم. از پیچ و واپیچهای کوه های شهران!!!!!!!! از نظر روانی بابام میخواست مسیری رو که هر روز دو سه ساعت میره پیاده روی رو به مانی نشون بده!!! بعد یه جا ماشین رو پارک کردیم و دست مانی رو گرفت و برد یه ساعت چرخوندش و باهم سنگ پرت کردند و کلی بازی کردند!

بعدش برگشتیم خونه و ناهار خوردیم و بعد از ناهار، مانی همونجا کنار سفره سرشو گذاشت رو زمین و خوابش برد! من و مامان هم حاضر شدیم و مانی رو بغل کردم و رفتیم نشستیم تو ماشین. مامان رو بردم ستارخان یه جا وایسادیم تا داداشم بیاد و مامان رو ببره. بعدش من و مانی رفتیم خونه مون. همونجا به مهدی زنگیدم و گفت که کارش حالا حالا ها طول میکشه. میخواستم برم دنبالش که اینطوری گفت و منم دیگه نرفتم دنبالش!

بعدش رفتم خونه و پارک کردم و یه عالمه هم وسیله داشتیم. وسایل رو کم کم بردم داخل و مانی هم دیگه بیدار شده بود. بردمش داخل و گفت: خوابم میاد! لباسشو عوض کردم و یه رکابی تنش کردم و سر جاش خوابوندمش و رفتم پنج دقیقه رو کاناپه دراز کشیدم. بعد پاشدم پتو و ملافه مانی رو که مهد داده بشوریم رو انداختم تو ماشین و روشن کردم و بقیه وسایل رو جابجا کردم و تو این رفت و آمدها، دیدم یه جفت چشم سیاه از تاریکی اتاق از زیر پتو، داره نگاه میکنه!!!!!! دو تا دستی هم که بند رکابی رو شونه اشه و از پتو بیرون اومده!!!!!!!

کارام که تموم شد، رفتم تو اتاق و مانی گفت: نخواب!!!!!!!! گفتم: نمیخوابم. ولی بذار مامان یه کم دراز بکشه! خلاصه ساعت سه و نیم دیگه پاشدم حاضر شدم و زنگیدم به مهدی که گفت: سر خیابونم!

یه ربع به چهار مانی رو به مهدی تحویل دادم و خودم رفتم بنگاه، برای فروش خونه بریانک. یعنی یه مشتری اومده بود و قرار بود من و خاله ام بریم ببینیم شرایطش چه طوریه.

خلاصه من راه افتادم و حالا بنگاه کجاست؟ خیابون نواب. تو شلوغی بعدازظهر پنجشنبه که مسیر بهشت زهراست به هر حال. تو راه بودم که خاله ام زنگید که: شوهرم رفته دنبال دخترم نمایشگاه کتاب و هنوز نیومده!!!!!!!!!!!

گفتم: خب خودت چرا نیومدی؟؟؟؟ گفت: آخه کلید دست منه و اونا کلید ندارند!

یعنی طرز زندگی کردن اینا، جماعتی رو به شعاع پنج کیلومتر دق کش میکنه! قطع کردم و رفتم بنگاه و خریدار اومد. یه مرد جوونی که تازه از خواب بیدار شده بود و همه منفی های عالم رو داشت با خودش حمل میکرد! یعنی یه چیزی میگم، یه چیزی می شنوید ها. خلاصه بنگاه دار مدارک رو از من گرفت و چک کرد و حرفها رو زدیم و سر قیمت یه کم به اختلاف خوردیم. اونم سر اینکه بنگاه به خریدار گفته بود خونه چهل متره، متری دو تومنش میشه هشتاد تومن. ولی تو سند، سی و هفت متر و نیمه! پس میشه هفتاد و پنج تومن! این آقا نظرش رو هفتاد و دو بود و قیمت ها نزدیک بود.

من همونجا به خاله ام زنگیدم و البته شرایط اون اقا رو هم گفتم که بیچاره خونه اش تو وارمین رو فروخته بود و پولش نقد تو بانک بود. نه هفتاد تو من ها! چهل و خرده ای اش نقد بود و بقیه رو میخواست وام بگیره!

به خاله ام زنگیدم و گفت: نع، بنگاه به من گفته هشتاد تومن. گفتم خب متری دو تومن چهل متر میشه هشتاد تومن! بعد خاله ام گفت: ببین آشتی! تو که تا اونجا رفته ای! برو چند تا بنگاه دیگه هم سر و گوش آب بده؛ بعد!!!!!

دیگه میخواستم دست بندازم دهن خودمو پاره کنم! عصبانی تنبل خانم نشسته ته خونه، میخواد از اونجا، همه دنیا رو رهبری کنه!

 خلاصه به اونا گفتم: بذارید ما هم فکرامون رو بکنیم به بهتون خبر بدیم! خداحافظی کردم و اومدم بریانک و ماشین رو همون اول خیابون بریانک پارک کردم. راه افتادم از اولین بنگاهی که باز بود، قیمت خونه رو پرسیدم. بعد به همه شون گفتم که یه همچین مشتری دارم. همه شون میگفتند: اگه میخوای با پولش دست به نقد ملک بخری، معطل نکن و بفروش! وگرنه صبر کن دو ماه دیگه قیمت ها در بیاد!

خب من که میخوام قرارداد ساخت ویلای شمال رو ببندم، خاله هم پول داره و میخواد اینو روش بذاره و خونه بخره! از طرفی هم خونه بیست سال ساخته و دیگه امسال باید ردش کنیم بره! همه هم همینو می گفتند.

عزیزانی که شما باشید، خیابون بریانک رو تا آخر رفتم و از چهار بنگاه استعلام کردم. بعد اونجا زنگیدم به خاله ام و ایشون گفت: خب بیا وام رو منتقل کنیم به خونه مامانت اینا که ضرر نکنیم! گفتم: اونوقت من و تو باید هر ماه بهش این قسط رو بدیم.

گفت: خب میدیم! گفتم: تو الان یه ساله اصلا قسط این خونه رو داده ای؟ گفت: خب اگه چیز باشه میدم! گفتم: چیز باید باشه که قسط بدی؟ تا حالا چه چیز نبوده که نداده ای؟ گفت: خب مستاجر اجاره نداده! گفتم: ببین خاله ربطی نداره. من فکر نمیکنم مامان زیر بار بره که وام رو بهش منتقل کنیم!

یعنی بچه ها راستش رو بخواهید، من اجازه نمیدم مامان بدبختم گیر بیفته. من که میدونم این قسط بده نیست! منم به خاطر سود خودم و خاله ام، حاضر نیستم پای مامانم رو بکشم وسط. به خصوص که تا به حال مامانم خیییییییییلی زیاد بابت خاله ام ضرر داده و الان دیگه خاله ام انتظار بیخودی داره!

خلاصه با عصبانیت برگشتم خونه. تو ترافیک خیابون خوش و اون طرفها که دیگه واقفید! بعد دیدم مهدی هم داره با مامانش اینا می حرفه! اون بابت یه ملک سی چهل میلیاردی و منم بابت یه ملک پف تومنی!!!!!!!!!!نیشخند

بعد از خونه زنگیدم به خاله ام و شوهرش گوشی رو برداشت و گفت: من نمیدونم زنم چی بهت گفته و برنامه اش چیه. ولی ما که الان نمیخواهیم خونه بخریم!!!!!!!!! ما شهریور خونه می خریم!!!!!!!!!!!!!
اولش من یه جمله راجع به شوهر خاله ام بگم: همه مردم ایران همه تلاششون رو می کنند که خونه بخرند ولی این شوهرخاله ام همه تلاشش رو میکنه که خونه نخره!!!!!!! به شرفم اگه دروغ بگم!!!!!!!! بارها پول داشته و از زیرش در رفته. من نمیدونم این چه بیماریه حادی که ایشون بهش دچاره!!!!!!!!!
منم یه دفعه ترکیدم و گفتم: خب اگه نمیخواین خونه بخرید، چرا خاله میخواد خونه رو بفروشه و خودش هم نمیاد و پنجشنبه عصر من بدبخت رو هم خراب میکنه. همه هفته من عین خر دارم کار میکنم به امید استراحت پنجشنبه و جمعه! اونوقت امروز منو تو بنگاه کاشته و نیومده و منو ویلون این بنگاه و اون بنگاه کرده که آخرش بگه من شهریور میخوام خونه بخرم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!گریهگریه شوهرش گفت: اینجوریه دیگه.

قطع کردم و یه کم فکر کردم و دوباره زنگیدم به خاله ام! گفتم: تو که میدونی من دارم قرارداد ساخت ویلا رو می بندم. بی زحمت اگه نمیخوای خونه رو بفروشی، سهم منو بخر و خونه رو واسه خودت بردار. وام هم نصف به نصف!

بعد از چند دقیقه دوباره بهم زنگید که: آشتی! شوهرم نمیذاره. جلوی اون نمیتونستم بحرفم. بذار این داره یه سفر یه جایی میره. به محض اینکه رفت، خونه رو می فروشیم و من میرم خونه میخرم. گفتم: دیگه خود دانی!

شب هم دیگه شام نپختم. مهدی گفت: بریم بیرون! رفتم سودا جاتون خالی ساندویچ خوردیم و ساندویچ رو همونجا تو پیاده رو یه نیمکتی بود که روش نشستیم و خوردیم. بعد به مانی گفتم: از بابا تشکر کن!

گفت: بابا مهدی متشکرم!

گفتم: خدا رو هم شکر کن!

دستاشو برد بالا و کج به آسمون نگاه کرد و گفت: خدایا شکر! بازم بهمون همبرگر خرچنگی و دوغ میدی؟؟؟!!!

قهقهه

جریان همبرگر خرچنگی رو هم که میدونید! مانی به خاطر باب اسفنجی، به همه ساندویچ ها میگه: همبرگر خرچنگی!!!!!!!!!

خلاصه شب برگشتیم خونه و خوابیدیم و جمعه صبح دوباره مانی هفت صبح بیدار شد و دهن منو تا یازده سرویس کرد و بعدش دیگه یازده مهدی رو بیدار کردم و گفتم پاشو ما داریم میریم حموم! بعدش مهدی پاشد و ما هم رفتیم حموم و بعدش اومد مانی رو گرفت و بیرون برد و خشک کرد و لباس پوشوند.

قرار بود ناهار بریم خونه مامان مهدی که بعد از اونم بریم خونه عمه مهدی که ختم انعام بود. حاضر شدیم و رفتیم اونجا و بعد از ناهار مانی رو گذاشتیم اونجا و دیگه با ماشین خواهرشوهر بزرگه راه افتادیم. یعنی نمیدونید چه رانندگی میکنه!!!!!!!!!! اینقدر تند میره که من هرگز اجازه نمیدم مانی تو ماشینش بشینه! واقعا اجازه نمیدم! تا حالا هم خر بودم که گذاشتم یکی دو بار مانی رو ببره و بیاره! من اصلا منطق اینهمه تند رفتن رو نمی فهمم. دو سه بار نزدیک بود تصادف کنیم.

جالب اینجاست که مامانش یه کلمه هم نگفت که تند نرو!!!!!!! اونوقت مامان من، از دنده یک میرم دنده دو، ذکر یواشتر میگیره!!!!!!!!! چشمک

خلاصه رفتیم و با وجود اینکه من کلا حرف خانم جلسه ای ها رو اکثرا قبول ندارم چون از خودشون خیلی می بندند به امام و پیغمبر و تفسیر به رای می کنند، ولی ایشون خیلی منطقی صحبت میکرد و منم که کلا تمام مدت داشتم معنی آیه های سوره انعام رو می خوندم ببینم چی میگه! بعدش عمه مهدی یه عالمه هم خوردنی داد بیاریم واسه مردهایی که خونه مونده بودند! علی الخصوص مانی!!!!!!!

اونجا مامان و خواهرهای مهدی به من گفتند: آشتی! از عمه واسه مهدی حلوا بگیر! گفتم: مگه مهدی حلوا دوست داره؟ همه شون گفتند: آره! مگه نمیدونی؟؟؟!!! گفتم: تا حالا که به من نگفته! متفکربعدش که دیگه عمه دیس حلوا رو زد زیر بغل ما که بیاریم.

اومدیم خونه دیدیدم مانی و مهدی خوابیده اند و بقیه هم دارند ورق بازی می کنند. از جمله جاری که با ما نیومد. بعد اومدم به مهدی گفتم: تو واقعا حلوا دوست داری؟ چرا تاحالا نگفته بودی برات بپزم؟ گفت: خیلی کارت کمه، وایسی واسه منم حلوا بپزی؟؟!!

بعدش همه از خوردنی ها خوردند و مانی هم از ساعت شش خوابیده بود تا ساعت ده که اومدیم خونه خودمون.

تو خونه بیدار شد و منم دیگه وسایل رو جابجا کردم تا کارها تموم بشه، شد ساعت یازده و نیم! مانی هم دیگه خوابش نمی برد! همه اش هم میگفت: فردا منو نبر خانه بازی و شادی.

آها اینو بهتون بگم: تو خونه که بیدار شد، از شله زرد عمه براش آوردم که بخوره. یه قاشق دهنش گذاشتم. یه کم فکر کرد و گفت:

معرکه است!!!!!!!!!!!!!

آخه تو چه میدونی معرکه یعنی چی؟؟؟؟!!!!!!!!!!قلبخنده

بعد خوابیدیم و صبح مهدی گذاشتش تو ماشین و منم کادوهایی که واسه دو تا مربی اش خریده بودم رو گذاشتم تو کوله اش و سوار شدیم. مانی گفت:

مامان! مگه من به شما قول نداده بودم منو نبری خانه بازی و شادی؟؟؟؟؟؟؟؟!!

قهقهه

گفتم: مانی! امروز روز معلمه! بریم گل بخریم؟

گفت: نه! ولی گل بزرگ بخریم!!!!!!!!!!!نیشخند

بعد دو شاخه رز خریدم و بریدم در مهد و گلها رو دادم دستش و برد داد به مربی هاش و خیلی هم شاد رفت داخل مهد!

اینم از آخر هفته ما. خدا رو شکر. درسته نشد زیاد استراحت کنم. ولی خب غذا پختن هم نداشتم!!!!!!!چشمک

/ 43 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نگین‏(همزاد‏)‏

سلام:صبح یکشنبه ات بخیر وشادی،عزیزم منتظر پست جدیدتم،گفتم سلامی عرض کنم[چشمک][قلب] اینا هم واس اشتی جونم[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

هیلا

سلام عزیزم صبح یکشنبه ات بخیر.... این طور زن ها رو باید یه هفته بفرستی بره سر کار بعد که برگشت حالش رو بپرسی[خنثی][کلافه][منتظر]

افروز خانوم!

سلااام ینی چقدر می تونه باشه نوشتت که از 8 تا حالا هنوز آماده نشده...[متفکر][متفکر]

سارا- آغاز راهی دیگر

چه کار خوبی کردی واسه مربی های مهد گل و کادو دادی... ما که الانم دانشگاه تدریس میکنیم اونم 5 تا دانشگاه دریغ از یه چوب خشک !!!!!!!!!!!!!! فقط پیامک دادن تبریک گفتن و هر کدوم هم یه جشن گرفتن که یه شام یا فقط شربت و شیرینی بدن و قالشو بکنن بره !!!!!!!!! یادش بخیر روز معلم هم روز معلمهای قدیم و دوران ما!

افي خانوم!

من اگه پول داشتم شك نكن اين كارو مي كردم!! مي گم هي تو كامنت ها از حرفاي مادر شوهرت راجع به خانه داري و كارمندي مي خونم اما تو پستت هيچي در اين مورد نمي بينم . كورم عايا؟!!![متفکر][متفکر]

تداعی

یعنی اون رکابیشو چشای سیاهشو تصور کردمممممممم آشتی جونم اگه پیشم بود قورتش می دادممم[نیشخند]

مسی

معرکه نوشتییییییی[نیشخند]

آتى

آشتى منم برام عقده شده كه اين مادر شوهر يكبار از من تعريف كنه. بچه هاى خودش يا خواهر زاده هاش هر كارى كنند بهترينه ولى كارهاى من هيچوقت به چشمش نمياد. حتى امكان نداره از قيافه، سليقه يا دستپختم هم تعريف كنه. اين كه گفتى بخاطر ترك بودنه جدى گفتى؟ آخه مادر شوهر منم تركه. ديروز يكى از دوستام كه مادر شوهر اروپايى داره انقدر از مادر شوهرش ناليد كه من دهنم وا مونده بود و به مادر شوهر خودم اميدوار شدم. بيچاره تو غربت از دستش افسردگى گرفته. اونهم دقيقا رو اين موضوع تاكيد داشت كه كارهاى خوبمو اصلا نميبينه.

ویولا

همون دیگه. اگه سنگین می نشستی یه جا ! برات میومد! تازه تو که کوچول موچول تری و سبک وزنم که هستی بیشتر هوادار داری خواهر جان تا من_ تیر برق [ساکت]